Khách sạn tại Sóc Trăng

Satraco Royal 0
Chi tiết

Giá: VND 650.000

Satraco Royal

Số 198, Văn Ngọc Chính, Phường 3, Thành Phố SocsTrangw, Việt Nam

Quốc Hồng 0
Chi tiết

Giá: VND 450.000

Quốc Hồng

Số 20,Lê Duẫn, Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, Việt Nam

A-Z các khách sạn tại các thành phố khác