Các bài Blog

Tour Cần Thơ Mùa Nước Nổi

Tour Cần Thơ Mùa Nước Nổi
Thời gian từ tháng 9 - tháng 11 hàng năm là mùa nước nổi ở miền Tây và Cần Thơ, cũng là thời điểm phù hợp nhất để khám phá du lịch Miền...